16
maa

Anders omgaan met tegenslagen: stap voor stap

Veel ouders vragen aan mij hoe mijn leven met een kind met een verslaving weer leuk is geworden. Ouders zijn vaak teleurgesteld als ze hun stinkende best doen en er vervolgens niks verandert in het contact met hun verslaafde kind.

Tegenslagen horen bij het leven

Voor mij horen tegenslagen en teleurstellingen bij het leven. Iedereen heeft zo zijn strubbelingen. En natuurlijk hebben ouders van een kind met een verslaving gemiddeld véél meer hevige tegenslagen en teleurstellingen dan andere ouders. Tóch heb ik er na jaren ellende voor gekozen om me niet meer negatief te laten beïnvloeden door deze tegenslagen. Ik heb geleerd om er op een andere manier mee om te gaan. Een manier waarbij ik me minder hecht aan het resultaat en de uitkomst van mijn verwachtingen. Dat zorgt voor meer plezier en geluk in mijn leven.

Een verandering in denken en doen

Ouders willen vaak weten hoe ik dat gedaan heb. Dat ga ik je zo meteen vertellen. Maar eerst waarschuw ik je dat het niet één ding is wat ik veranderd heb, maar een complete waslijst. Daarmee wil ik je niet afschrikken of bang maken. Maar ik wil je laten zien dat het niet gaat om een kleine verandering, maar om een complete verandering in denken en doen. Een verandering van mindset. Die verandering van mindset zorgt ervoor dat ik veel beter met tegenslagen en teleurstellingen kan omgaan. Ik ging:

  • van onbegrip en flinke oordelen over verslaving naar kennis over verslaving
  • van het (onbewust) mede in stand houden van de verslaving naar mijn zoon zijn eigen verantwoordelijkheid laten dragen
  • van onbewuste gedragingen en gewoonten naar bewuste gedragingen en gewoonten
  • van ruzie, conflicten en straffen naar positieve communicatie en belonen
  • van negeren van mijn behoeftes naar het aangeven van mijn behoeftes
  • van negeren van mijn grenzen naar het duidelijk aangeven van en vasthouden aan mijn grenzen
  • van een muurtje om me heen naar kwetsbaarheid bespreekbaar maken
  • van het uit de weg gaan van problemen naar het kordaat relevante problemen aan de orde stellen
  • van stilstaan naar ontwikkeling en groei

 

Geluk komt niet aanwaaien

Zo, ik heb je gewaarschuwd. Geluk en plezier zijn me niet komen aanwaaien. En als ik nog even nadenk kan ik het lijstje nog wel aanvullen. En natuurlijk is het niet zo dat ik nu geen enkele tegenslag en teleurstelling meer ervaar. Mijn leven gaat echt niet altijd over rozen. Maar ik heb geleerd om te doen wat nodig is om mijn leven én de relatie met mijn zoon te verbeteren. Ik ben gaan inzien dat ik een eigen aandeel kon leveren om weer harmonie te krijgen in ons gezin. En dat niet mijn zoon verantwoordelijk is voor mijn geluk, maar ikzelf.

Iedere dag een klein stapje

Het eerste wat ik me nu afvraag als ik tegenslag ervaar is: wat kan ik hiervan leren?  Wat kan IK anders doen om deze teleurstelling of tegenslag in de toekomst te voorkomen? Soms is het antwoord groot, maar meestal zit de verandering in kleine dingen. Bijvoorbeeld dat ik mijn verwachtingen bijstel.  Maar vergis je niet, ook met kleine stapjes bereik je een groot resultaat. Waar denk je dat je over een jaar staat als je iedere dag een klein stapje zet om beter te leren omgaan met tegenslag en teleurstelling? Waar sta je over een jaar als je dagelijks een kleine actie onderneemt om je leven weer leuk te maken en de relatie met je kind te verbeteren? Precies, dan kijk je achterom en zie je wat een grote stappen je gezet hebt.

Leer je teleurstellingen managen

Het is belangrijk om je tegenslagen en teleurstellingen te managen. Je kunt je vrij voelen door ze te accepteren, te bekijken wat je ervan leert, én de alternatieve situatie met open armen te ontvangen. Ouders die als eerste en snel teleurstellingen en tegenslag opzij kunnen zetten, hebben de meeste kans om weer gelukkig te worden. Ze worden een ster in omdenken en halen uit iedere tegenslag het beste uit zichzelf en hun kind.

Wil jij leren hoe je kunt omgaan met tegenslagen en teleurstellingen? Vraag dan vandaag nog mijn gratis E-book ‘handreikingen voor ouders van een kind met een verslaving’ aan. Met dit E-book zet je je eerste stappen om op een andere manier met teleurstelling en tegenslagen om te gaan.

HELP JE MIJ DIT ARTIKEL TE DELEN? DANK JE WEL!Interessant artikel?

Vul je emailadres hieronder in, dan stuur ik je mijn blogupdates met advies direct toe.