Vraag van de week:

Hoe ga ik een gesprek aan met mijn kind over zijn verslaving?

Het gevoelige onderwerp aansnijden kan misschien best moeilijk voor je zijn. Dat is het ook, maar het is belangrijk om door te zetten. Zowel jij als je kind zijn daarbij gebaat. Praten helpt. Probeer dit wel te doen op een moment dat je kind niet onder invloed is. Zorg ervoor dat je duidelijk bent en toon begrip voor de situatie waarin je kind zich bevindt. Schreeuwen en nutteloze discussies met welles-nietes spelletjes helpen absoluut niet, dus probeer dit te vermijden. Stel voor om samen op zoek te gaan naar hulp. Laat je kind weten dat je er voor hem zult zijn. Bekijk samen eens internetpagina's van afkickklinieken of stel een gesprek voor met de hulpverlening. Een eerste gesprek is vaak onwennig . Bouw je gewonnen vertrouwen rustig op.


Heb je zelf een vraag?

Stel hem dan alvast, zodat ik je direct op weg kan helpen. Ik behandel je vraag vertrouwelijk: