19
jul

10 Nuttige tips voor het omgaan met de verslaving van je kind

Met behulp van de juiste adviezen en ondersteuning is het mogelijk om een goede relatie met je kind te hebben en een punt te bereiken waarop je leven niet meer compleet wordt beheerst door de verslaving en het gedrag van je kind. Deze 10 nuttige tips helpen je bij het omgaan met het problematisch drugsgebruik of de verslaving waar je kind mee worstelt:

Praten helpt

Praten over het drugsgebruik of een gedrag verslaving zoals gamen kan best lastig zijn. Toch is belangrijk om door te zetten. Praten helpt en zorgt voor meer wederzijds begrip en inzicht. Zowel jij als je kind zijn daarbij gebaat. Doe dit wel op een moment dat je kind niet onder invloed van drank of drugs is. Schreeuwen en nutteloze discussies met welles-nietes spelletjes zijn volkomen zinloos. Probeer dit te vermijden. Zorg ervoor dat je duidelijk en positief communiceert.

Bepaal vooraf je verwachtingen

Om een goed gesprek te kunnen voeren met je kind over het gebruik van drugs of een verslaving, is het van belang om vooraf te bepalen wat je verwacht van het gesprek. Wil je je kind iets duidelijk maken of leren, dan wordt het een heel ander soort gesprek dan wanneer je het kind ruimte geeft voor eigen inbreng binnen het gesprek. In het geval dat je je kind iets wil bijbrengen of aanspreken op iets, dan is er meer sprake van praten tégen je kind. Terwijl een gesprek waarin de inbreng en mening van je kind gevraagd wordt, valt onder praten mét je kind. En juist dat praten met elkaar, in plaats van tegen elkaar is ontzettend belangrijk. Je kind zal zich gehoord voelen als je met hem praat.

Zorg dat je in beeld bent

De eerste voorwaarde voor een goed gesprek met je kind is het uitlokken van oogcontact contact, een glimlach of misschien zelfs een knikje. Het doel hiervan is bouwen aan de relatie. Vaak richten we ons op wat we moeten doen in plaats van waar we heen willen. Het uitgangspunt van het gesprek moet de relatie met je kind zijn en niet de houding of het gedrag. Kijkt je kind je niet aan dan kun je hem of haar niks leren of duidelijk maken. Ongeacht je goede bedoelingen. Een kind moet open staan voor ouders, anders slagen zij er niet in om het te sturen.  

Neem een open houding aan in een gesprek

Wanneer je als ouder meteen start met het toespreken van je zoon of dochter, is de kans groot dat je kind zich afsluit voor het gesprek of in discussie wil gaan. Neem daarom een open houding aan. Het is belangrijk om tegenover je kind te benadrukken dat hij de ruimte krijgt om te praten en dat zijn gevoelens erkend worden.

Luisteren

Een belangrijke communicatieve vaardigheid is luisteren. Niets lijkt gemakkelijker dan dat. Toch schieten veel ouders tekort op dit gebied. Luisteren naar wat je kind heeft te vertellen, vraagt dat je je aandacht bij het gesprek kunt houden en niet afdwaalt naar andere bezigheden zoals bijvoorbeeld je mobiel.

Samenvatten

Tijdens het gesprek is het zinvol om regelmatig samen te vatten wat je kind heeft gezegd. Door in je eigen woorden kort te samenvatten check je of je het goed begrepen hebt. Dit zorgt ervoor dat je je kind laat merken dat je goed luistert en daardoor is de kans groot dat hij zich gehoord zal voelen.

Gebruik ik-boodschappen

Ik-boodschappen werken beter dan jij-boodschappen, met name wanneer je je kind aanspreekt op zijn gedrag. Als jij je kind wilt wijzen op iets wat jou hindert in zijn of haar gedrag, doe je er goed aan je aanmerkingen te verpakken in een 'ik-boodschap'. Je formuleert wat jíj wilt en waaraan jij behoefte hebt. Het voorkomt dat je kind je opmerking opvat als een beschuldiging. Een jij-boodschap zegt vaak: jij doet iets fout. Een ik-boodschap zegt: ik zou het graag anders zien. Tevens nodig je het kind uit om begrip op te brengen voor jouw kant van het verhaal.
Een voorbeeld:
Jij-boodschap: ‘Jij doet nooit normaal tegen mij, je bent altijd boos en agressief.’
Ik-boodschap: ‘Ik merk dat het wat met me doet als je boos op me reageert. Ik schrik daarvan en het maakt me verdrietig. Hoe kunnen we dit gesprek samen in goede banen leiden?’

Ben betrokken bij het gevoelsleven van je kind

Ben betrokken bij het gevoelsleven van je kind. Ook al heb je het druk met je werk, je sociale leven, je zorgen of je eigen problematiek. Het is belangrijk om te praten over wat er zich afspeelt in het gevoelsleven van je kind. Dat betekent dat je ook je eigen gevoelens moet tonen aan je kind. Stel je als ouder kwetsbaar op.

Gevoelens en emoties verwoorden kan moeilijk zijn

Bij het aangaan van een gesprek met je kind is het heel belangrijk om je als ouder te realiseren dat wat voor jou heel vanzelfsprekend is om onder woorden te brengen, voor je kind een flinke uitdaging kan zijn. Vooral het verwoorden van emoties en gevoelens kan erg lastig zijn. Ook moeten ouders zich goed realiseren dat het kennen van de juiste emotie- en gevoelswoorden nog niet betekent dat je kind alles wat hij wil zeggen onder woorden kan brengen. 

Leer je eigen gevoelens kennen en verwoorden

Sta regelmatig stil bij je eigen gevoelens en emoties. Zij vormen de basis voor alles wat je doet. Stilstaan betekent dat je er de tijd voor moet nemen. Zodra je accepteert dat je gevoelens en emoties er mogen zijn, wordt het eenvoudiger om met je gevoel in contact te komen. Vind je het moeilijk om je emoties en gevoelens te verwoorden ga hiermee dan oefenen. Doe dit bij iemand waar je je veilig bij voelt en die empathie toont voor je emoties en gevoelens.

Je hebt invloed op de situatie

Het verslavingsprobleem van je kind heeft niet alleen ingrijpende gevolgen voor je kind zelf, maar het beïnvloedt ook jouw leven. Het is goed je te realiseren dat je geen invloed hebt op het (verslaving)gedrag van je kind. Waar je wel invloed op hebt is de manier waarop jij met deze situatie omgaat. Praat met lotgenoten of andere mensen die je steunen. Mijn kind is verslaafd heeft een geheime Facebookgroep waar lief en leed gedeeld kan worden met mensen die je begrijpen.

Geef onvoorwaardelijke liefde

Wat je kind het hardste nodig heeft is onvoorwaardelijke liefde en spijkerharde grenzen. Onvoorwaardelijke liefde betekent niet dat je alles slikt. Het betekent wel dat je van je kind kan en mag houden ook al is het (verslaving)gedrag niet acceptabel. Blijf je bewust dat achter de verslaving van je zoon of dochter een kind zit dat verlangt naar jouw liefde en veel liefde kan geven. Laat je kind meerdere keren per dag weten dat je onvoorwaardelijk van hem houdt en er altijd voor hem zal zijn.

HELP JE MIJ DIT ARTIKEL TE DELEN? DANK JE WEL!

 

 Interessant artikel?

Vul je emailadres hieronder in, dan stuur ik je mijn blogupdates met advies direct toe.