19
apr

Het vertrouwen is geknakt

Beschadigd vertrouwen is een grote spelbreker in de relatie met je kind. Binnen een relatie met problemen is er de stellige uitspraak “ik vertrouw je niet,” die de relatie met je kind behoorlijk op zijn kop kan zetten. 

Voorwaarde

Met deze uitspraak roep je je kind op tot zelfverdediging. Hij voelt zich beschuldigd en onrechtvaardig behandeld wanneer jij zegt dat je hem niet vertrouwt. Los van de waarheid wordt hij getriggerd. In zijn ogen mist er iets belangrijks en ben je misschien een slechte of een waardeloze ouder. Kortom, als er geen wederzijds vertrouwen is, staat de relatie met je kind op het spel. Vertrouwen is een randvoorwaarde voor een fijne en veilige relatie.  

Wat is de waarheid?

Je vormt jouw vertrouwen op basis van het gedrag van je kind. En ook op basis van jouw interpretaties van het gedrag van jouw kind. Ouders die eerder denken dat hun kind dingen opzettelijk doet en het gedrag als afkeurenswaardig zien, kiezen eerder een hardhandige strategie als ze opvoedstress ervaren. Negatieve interpretaties van het gedrag van je kind kunnen op lange termijn zelfs een verhoogd risico op mishandeling vormen. Het is dus belangrijk om ook oog te hebben voor je eigen invulling die je geeft aan het gedrag van je kind.

Een deuk in het vertrouwen

Er zijn ongetwijfeld gedragingen binnen jullie relatie waarover jullie het samen eens zijn. Zoals bijvoorbeeld elkaar niet schoppen en slaan of geen geld wegnemen zonder overleg. Als je kind dit soort grote afspraken schendt, is het logisch dat jouw vertrouwen een deuk oploopt. Hoe vaker dit gebeurt, hoe schadelijker het vertrouwen. Het vertrouwen krijgt vervolgens nog eens een grote knak wanneer je kind liegt of het incident verzwijgt als jij hem erover aanspreekt. Of de waarheid wordt verdraait en jullie belanden in een ellenlange discussie over wat er nu precies gebeurd is.

Wat gaat er mis?

In het eerste begin zal je kind nog zijn best doen om het vertrouwen te herstellen. Hij zal misschien proberen om jou op een andere manier naar de situatie te laten kijken. Want hoe jij het interpreteert is waarschijnlijk niet zijn kijk op de situatie. Het kan ook zijn dat je kind spijt betuigt en verontschuldigingen aanbiedt. Een ander mogelijkheid is dat hetgeen werkelijk gebeurd is zich verplaats naar een discussie over normen en waarden.

Normen en waarden

De discussies over wat er werkelijk is gebeurd verplaatst zich naar een discussie over wat jij belangrijk vind: je normen en waarden. En vandaar verplaatst het zich naar het vertrouwen. De relatie tussen jullie komt onderdruk te staan en jij floept eruit: “Ik vertrouw je inderdaad niet.” Het vervelende gevolg is dat jullie in negatieve cirkel vastlopen en beide niet in staat zijn om de onderliggende problemen te zien. Je bent als ouder niet meer in staat om onderliggende angsten en kwetsbaarheden van je kind te herkennen.

Vertrouwen in de relatie

Het kan zo zijn dat je kind geen keuze ervaart om wel of niet de waarheid te vertellen. Bijvoorbeeld omdat jij hem anders de les leest, jou niet tot last wil zijn, of bang is dat hij een behoorlijke straf krijgt. Het kan ook zijn dat je kind zich niet veilig genoeg voelt binnen jullie relatie. En dat is geen enkel kind aan te rekenen. Het is dan van groot belang dat jij aan de relatie met je kind gaat werken. Jij bent degene die de relatie met je kind kan beïnvloeden. Jij bent degene die hem weer vertrouwen kan geven en het vertrouwen van je kind weer kan ontvangen. Jij bent de spil in het geheel en kunt hieraan werken.  

Vertrouwen geven

Om het vertrouwen te kunnen herstellen moet je de onderliggende problematiek van je kind gaan zien. Dat is niet gemakkelijk. Het vervolgens communiceren is misschien nog wel ingewikkelder. Het werkt bevrijdend en verbindend als het jullie lukt om kwetsbaarheid te tonen. Hoe langer jullie in deze negatieve spiraal blijven vastzitten, hoe vaker het nodig is om geruststellend te reageren en je kind te laten merken dat er wel vertrouwen is in wie hij is. Misschien niet in zijn gedrag, maar wel in de persoon achter het gedrag. Stapje voor stapje ontstaat er dan vanzelf meer ruimte om tot nieuw gedrag en afspraken te komen.

De moeite waard

Door ervaringen uit het verleden en het heden kan het zijn dat je het heel moeilijk vindt om je (weer) open te stellen voor jouw zoon of dochter. Je bent te vaak teleurgesteld en bang om weer gekwetst te worden. Of je voelt misschien een enorme boosheid of tranen en bent bang het respect voor je kind te verliezen. Het kan ook zijn dat je niet vertrouwt bent om op gevoelsniveau met je kind te praten, omdat je het zelf niet geleerd hebt om je kwetsbaarheid te tonen. Dit zijn ook allemaal reële risico’s. Maar hopelijk wel de moeite waard om voor jullie relatie te nemen. Heb je hulp nodig, aarzel dan geen moment. Ik help je graag.  

HELP JE MIJ DIT ARTIKEL TE DELEN? DANK JE WEL!Interessant artikel?

Vul je emailadres hieronder in, dan stuur ik je mijn blogupdates met advies direct toe.