18
jan

Ken je opvoedstijl

Ouders hebben hun eigen aanpak als het om opvoeden gaat. Ze hebben allemaal hun eigen manieren en gewoonten. Opvoeden van een kind met een verslaving en/of gedragsproblemen kan een behoorlijk grote uitdaging zijn.  

Vier opvoedstijlen

Grofweg kun je de verschillende manieren van opvoeden verdelen in vier opvoedstijlen. Deze stijlen verschillen in de mate waarin zij ondersteuning bieden aan het kind en controle houden over het kind. De vier stijlen van opvoeden zijn: autoritair, toegeeflijk (permissief), democratisch (autoritatief) en verwaarlozend.

Opvoedingsstijl 1: Autoritair

Een autoritaire opvoedingsstijl kenmerkt zich door veel en strakke regels en is gericht op de ouder. De ouder is de baas en het kind moet gehoorzamen. Deze ouder heeft hoge verwachtingen en stelt eisen aan het kind. Houdt het kind zich niet aan de regels? Dan krijgt hij straf, er wordt veel controle op het kind uitgeoefend. Autoritaire ouders leggen de regels niet uit en bieden weinig tot geen ruimte voor discussie. In principe is er weinig sprake van toegankelijkheid en draait het niet om het belang van het kind. Er is minder acceptatie van wie het kind is en wil zijn. De kinderen leren wel goed luisteren maar hebben een laag zelfbeeld. Het zijn vaak angstige kinderen.

Opvoedingsstijl 2: Toegefelijk (permissief)

Toegeeflijke ouders hebben veel aandacht voor de wensen en behoeften van hun kind. Deze opvoedstijl is kindgericht, ze geven hun kind bijna altijd zijn zin. In feite is het kind de baas en er worden weinig eisen aan hem of haar gesteld. Eventuele regels worden niet gecontroleerd. Ouders die deze stijl hanteren, nemen hun kind wel serieus maar zichzelf (of in ieder geval hun eigen regels) niet. Het kind leert geen grenzen kennen en leert niet om rekening te houden met anderen. Bovendien leert hij of zij niet om met emoties om te gaan en om zichzelf te beheersen. Als het kind naar de puberteit gaat kunnen de opvoeders hun invloed verliezen. Deze kinderen hebben vaak veel zelfvertrouwen, ze hebben immers alles zelf uit mogen proberen, maar toch zie je hier vaak gedragsproblemen ontstaan bij het kind.

Opvoedingsstijl 3: Democratisch (autoritatief)

Ouders die regels stellen en tegelijkertijd oog hebben voor de wensen en behoeften van hun kind zijn democratische of autoritatieve opvoeders. Zij geven leiding met liefde, houden rekening met de ontwikkeling van hun kind en overleggen met hun kind. De regels die ze stellen onderbouwen ze met argumenten. Het kind wordt gesteund en aangemoedigd en er wordt voldoende controle uitgeoefend. Deze manier van opvoeden stimuleert het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van het kind. Van de ouder gaat begrip en respect naar het kind uit. Gevoelens worden gerespecteerd en er wordt hulp geboden bij het oplossen van problemen, zonder het kind afhankelijk te maken van deze hulp.

Opvoedingsstijl 4: Onverschillige (verwaarlozende)

Er zijn ook opvoeders die hun kind aan het lot over laten of verwaarlozen. Zij stellen weinig regels, maar bieden ook weinig geborgenheid, steun, controle, veiligheid en betrokkenheid. De opvoedstijl is oudergericht en het kind mag het allemaal zelf uitzoeken. Kinderen die op deze manier opgevoed worden voelen zich vaak eenzaam, in de steek gelaten en niet geliefd.

Wat is de beste opvoedstijl?

Uit onderzoek is wel gebleken dat ouders van gedragsmoeilijke jongeren vaak een oudergerichte opvoedingsstijl hanteren en veel meer wisselen van opvoedstijl. Ze zijn soms toegefelijk, of autoritair en in periodes lijken ze ook onverschillig. Het lukt deze ouders niet om een gezonde opvoedstijl te hanteren. Een verkeerde opvoeding kan gedragsproblemen versterken en zelfs veroorzaken.

Herkennen en erkennen

Als ik kijk naar wat alle ouders willen is dat één ding: het beste voor het kind, maar dat wil niet zeggen dat elke opvoeding steunend is voor het kind. Ouders moeten kritisch durven kijken naar hun eigen opvoedingsvaardigheden. Herkennen en erkennen dat hierin nog wat te leren is, is vaak moeilijk. Het is een hobbel die ze moeten nemen omdat het anders is dan dat ze gewend zijn. Ouders met weinig stress die consistent opvoeden bieden veel steun aan het kind.  

Steun elkaar

Het is belangrijk dat je elkaar als ouder steunt, ook als je gescheiden bent. Ieder van jullie mag het op zijn of haar eigen manier doen, maar zorg dat je elkaar steunt en aanvult waar nodig aan. Leer je eigen tekortkomingen herkennen en erkennen. Onderzoek de gezonde kant van je kind en blijf deze stimuleren. Het is belangrijk om je communicatie aan te passen aan de leeftijd van je kind. Heb je hier hulp bij nodig vraag dan een gratis gesprek met me aan. 

HELP JE MIJ DIT ARTIKEL TE DELEN? DANK JE WEL!

 

 Interessant artikel?

Vul je emailadres hieronder in, dan stuur ik je mijn blogupdates met advies direct toe.