13
jul

Middelengebruik bespreekbaar maken en motiveren tot verandering

Middelengebruik bespreekbaar maken met je kind en motiveren tot verandering kan soms lastig zijn. Hieronder vind je een aantal tips voor het bespreekbaar maken en het motiveren tot verandering:

Tip 1: ‘Mag ik je wat vragen?’

Ben open en nieuwsgierig in het gesprek. Veroordeel niet, ook niet het gebruik. Onderzoek samen met je kind wat er speelt. Tijdens het gesprek is het belangrijk om open vragen te stellen en goed aan te sluiten bij wat je kind vertelt over zijn gebruik. Op die manier bied je je kind de kans bewust te worden van de problematiek. Daarnaast geef je je kind daarmee alle ruimte om zelf een antwoord te bedenken. Dit helpt hem of haar bij het nemen van een beslissing en het veranderen van de huidige situatie. Sluit je niet voldoende aan bij wat speelt op dit moment? Dan loop je het risico om sneller te willen gaan dan je kind. Respecteer zijn of haar tempo en weerstand.

Tip 2: Ontkenning: ‘Ik heb echt geen probleem’

Je merkt dat je kind het moeilijk vindt om over zijn of haar middelengebruik te praten. Je kind ontkent of zwakt het gebruik af en ziet meer voordelen dan nadelen. Mijn advies: ga niet te snel in deze fase. Hier bereik je vaak het tegenovergestelde mee van wat je wil bereiken. Probeer, door het stellen van open vragen, vooral veel informatie te winnen en informatie te geven. Inventariseer samen met je kind wat de risico’s en eventuele gevolgen van het middelengebruik kunnen zijn. Kinderen staan vaak niet stil bij de risico’s. En al helemaal niet bij de gevolgen op lange termijn. Om je kind goed te kunnen informeren, is het belangrijk dat je zelf weet wat de risico’s en gevolgen zijn van het middel dat je kind gebruikt. Verdiep je ook in de ziekte verslaving. Hoe meer je ervan af weet, hoe beter je het gesprek met je kind kunt voeren.

Tip 3: Twijfel: ‘Ik weet het niet’

Je merkt dat je kind twijfelt of hij wil doorgaan met middelengebruik. De voor- en nadelen wisselen elkaar nog steeds af. Je kind is ontevreden over de huidige situatie, maar heeft nog geen beslissing genomen om te stoppen of te minderen. Je kind wikt en weegt. In deze fase is het belangrijk om de voor- en nadelen samen in kaart te brengen. Ondersteun je kind bij het maken van een afweging, maar druk vooral niet je eigen mening door. Hiermee verlies je contact en de verbinding met je kind. Versterk de persoonlijke motivatie van je kind. Het is hierbij van groot belang om goed te luisteren naar je kind. Als je weet wat je kind bezighoudt, kun je daar effectief op inspelen. Hoe meer motivatie om te stoppen vanuit je kind zelf komt, hoe groter de kans op herstel. Ga samen op zoek naar wat je kind zou willen dat er verbetert.

Tip 4: Het besluit is genomen: ‘Ik wil graag stoppen’

Je kind heeft een beslissing genomen en is gemotiveerd om zijn of haar gebruik te veranderen. Bied hulp bij het nemen van een weloverwogen besluit. Wat zijn je mogelijkheden en wensen. Wat zijn je doelen, wat wil je bereiken? Wat zijn de mogelijke risico’s, waar je tegenaan gaat lopen? Breng zoveel mogelijk doelen en risico’s in kaart. Bekijk ook samen wat je kind kan doen in moeilijke situaties. Wat zijn de alternatieven als het misgaat. Hoe duidelijker het is wat je kind wil bereiken (wat de risicosituaties zijn en wat de alternatieven zijn voor als het misgaat), hoe groter de kans van slagen is.

Tip 5: Volhouden: ‘Ik gebruik niet meer’

Je kind is succesvol gestopt of fors geminderd. In herstel zijn van een verslaving is hard werken. Ieder mens is anders en ieder mens zal een eigen manier of weg moeten vinden om aan het herstel te werken. Het is voor je kind in deze fase van groot belang om ondersteund te worden door zijn naasten en ouders. Ondersteuning en stimulatie spelen een belangrijke rol in het voorkomen van terugval. Stimuleer de oplossingen die je kind bedacht heeft om niet meer te gebruiken en zeg niet te snel dat zijn of haar ideeën niet gaan werken. Ook van je fouten kun je leren. Straal vertrouwen uit, dat sterkt je kind in het zelfvertrouwen.

Tip 6: Terugval: ‘Ik heb dit weekend weer een pilletje genomen’

Stoppen of minderen is een lastig en grillig proces. Je kind kan terugvallen in oude gedragspatronen. Vaak kan er na een aantal maanden een uitglijder op de loer liggen. Je kind valt terug als de voordelen van gebruik weer zwaarder gaan wegen, het zelfvertrouwen vermindert of het gewenste resultaat tegenvalt. Bied je kind na terugval steun en begrip. Ga de terugval vooral niet veroordelen. Het beste wat je kunt doen in deze fase, is een motiverende rol aannemen. Bied steun en hulp bij het overwegen om opnieuw het proces van stoppen of minderen te doorlopen. Vraag naar eigen oplossingen.

Mocht je hulp nodig hebben bij het bespreekbaar maken van het middelengebruik, dan help ik je graag. Mail dan naar esther@mijnkindisverslaafd.nl

 

HELP JE MIJ DIT ARTIKEL TE DELEN? DANK JE WEL!Interessant artikel?

Vul je emailadres hieronder in, dan stuur ik je mijn blogupdates met advies direct toe.