07
sep

Verslavingen en behandelmethodes

Er zijn verschillende soorten verslavingen. Bij een verslaving denkt men vaak aan middelen. In het bijzonder aan drugs, alcohol of sigaretten, en soms ook aan medicatie, vooral kalmerings- en slaaptabletten. Maar er zijn ook verschillende gedragsverslavingen. Denk hierbij aan porno- en seksverslaving, maar ook shoppen, gokken, gamen en internetten kunnen uitmonden in een verslaving.

Gedragsverslavingen lijken op middelenverslavingen

Nieuwe kennis op basis van hersenscans maakt duidelijk dat bepaalde gedragsverslavingen, zoals gokken en gamen, in neurobiologisch (tak van de biologie die de werking van het zenuwstelsel bestudeert) opzicht sterk lijken op middelenverslavingen. Van gokverslaving weten we nog niet precies hoe vaak deze voorkomen in Nederland.

Behandeling

Er bestaan verschillende bewezen effectieve behandelvormen voor verslavingen. Motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie, al dan niet gecombineerd met medicatie zijn het meest effectief, blijkt uit onderzoek.

Motiverende gespreksvoering

Motiverende Gespreksvoering is een veelgebruikte methode om mensen te helpen bij gedragsverandering. Met name in de verslavingszorg heeft deze methode haar effectiviteit bewezen. De empathische en motiverende houding van Motiverende Gespreksvoering heeft namelijk in alle situaties waarin mensen begeleid worden bij gedragsverandering een positief effect. Het is een methode die goed gecombineerd kan worden met andere methodes en therapieën. Motiverende Gespreksvoering is een manier van gesprekken voeren waarin de begeleider op zoek gaat naar de veranderwens van de ander. Door het verkennen en verminderen van tegenstrijdige gevoelens over verandering, ontstaat er bij cliënten een groter commitment om verandering te realiseren. De begeleider gebruikt specifieke gesprekstechnieken om tegenstrijdigheden en twijfels op te lossen en concrete stappen te zetten richting gedragsverandering. Motiverende Gespreksvoering vermindert weerstand, en versterkt de motivatie die mensen vanuit zichzelf hebben voor verandering.

Cognitieve gedragstherapie

Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om het veranderen van je gedrag en manier van denken. Hoe je denkt heeft namelijk invloed op hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Met cognitieve gedragstherapie leert de persoon in kwestie controle te hervinden over het gebruik. Op basis van opdrachten die geregistreerd worden, wordt een balans opgemaakt van de voor- en nadelen van het gebruik. Er worden concrete doelen gesteld om het gebruik te verminderen of, indien mogelijk, te stoppen. Vervolgens worden er maatregelen genomen, afspraken gemaakt en getraind om de zelfcontrole over het leven weer terug te pakken. Samen met de cliënt worden risicovolle situaties in kaart gebracht en krijgt de hij/zij tal van nieuwe vaardigheden geleerd om moeilijke situaties en hunkering (verlangen) het hoofd te bieden. Leren hoe je middelen kunt weigeren maakt onderdeel van de behandeling uit. In de laatste fase van de behandeling wordt educatie (onderwijs) gegeven over terugval en een noodplan opgesteld dat in werking treedt bij terugval. Terugval komt veel voor en biedt leermomenten om meer inzicht te krijgen in het gedrag en manier van denken, wat het krijgen van controle vergroot.

Succesvolle methode voor familieleden

Voor andere behandelingen zoals het Minnesota-model is een gebrek aan wetenschappelijk bewijs. Het 12-stappenplan dat onderdeel uitmaakt van dit Minnesota-model blijkt overigens wel effectief als nazorginterventie. Tot slot is er een bewezen succesvolle methode voor familieleden en naasten van iemand met een verslaving: de CRAFT methode (Community Reinforcement and Family Training). Dit programma richt zich op familieleden om via een positieve insteek de gebruiker te motiveren te veranderen. Bij circa 70% van de deelnemers aan een CRAFT-programma is de betreffende probleemgebruiker in behandeling gegaan. Wil je leren wat je kunt doen om je kind te motiveren om in behandeling te gaan?  Mail dan naar esther@mijnkindisverslaafd.nl


HELP JE MIJ DIT ARTIKEL TE DELEN? DANK JE WEL!

 Interessant artikel?

Vul je emailadres hieronder in, dan stuur ik je mijn blogupdates met advies direct toe.