03
aug

Hoe motiveer ik mijn verslaafde kind om hulp te zoeken

‘Het lijkt alsof mijn kind niet inziet dat de verslaving en bijbehorend gedrag schadelijk zijn voor zichzelf en ons gezin’, is een veelgehoorde uitspraak van ouders. Elke ouder van een kind met een verslaving stelt zichzelf regelmatig de vraag: ‘hoe kan ik mijn kind motiveren om hulp te zoeken voor zijn of haar verslaving?’ In deze blog lees je een aantal tips die jij kunt toepassen om je kind bewust te maken van de problemen en deze vervolgens aan te pakken.

In beweging brengen

Motivatie is afgeleid van het Latijnse werkwoord ‘movere’: ‘in beweging brengen’. Dat is ook precies wat je als ouder probeert te bereiken: je kind in beweging brengen om zijn levenswijze te veranderen. Voor een verandering in het gedrag is het nodig dat er een discrepantie (verschil) ontstaat tussen het huidige gedrag van je kind en belangrijke doelen of waarden die je kind wil bereiken. Je kind moet ontdekken waarom het belangrijk voor hem is om te veranderen. Daarom is het van belang dat niet jij de argumenten om te veranderen benoemt, maar je kind.

Drie essentiële aspecten voor verandering

Dat je kind gemengde gevoelens heeft over het veranderen van zijn gedrag is eerder regel dan uitzondering. Tegenovergestelde gedachten of gevoelens ervaren, waardoor geen keuze gemaakt kan worden is een normale menselijke reactie en een natuurlijke fase in het veranderingsproces. Voordat je kind bereid zal zijn om te veranderen zijn er drie essentiële aspecten van zijn motivatie voor verandering nodig: de bereidheid om te veranderen, de overtuiging in staat te zijn om te veranderen en gereedheid om te veranderen. Bij de bereidheid om te veranderen gaat het erom dat je kind het belang van de verandering inziet. Daarnaast moet hij er ook van overtuigd zijn dat hij de capaciteiten heeft om de verandering te realiseren. Gereed zijn om te veranderen houdt in dat het veranderen voor je kind prioriteit heeft.

Motiveren tot verandering

Onderstaand lees je een aantal tips die jij kan toepassen om je kind te motiveren tot verandering. Het toepassen van deze tips kan leiden tot een verminderde weerstand en het versterkt de intrinsieke motivatie (motivatie die iemand uit zichzelf heeft) van je kind om te veranderen.

1.   Acceptatie

Je kind is van absolute waarde ook al doet hij dingen die je niet kunt accepteren. Je kind kan alleen veranderen als hij zich onvoorwaardelijk geaccepteerd weet. Toon actieve belangstelling voor de leefwereld van je kind. Doe moeite om de wereld door de ogen van je kind te bekijken. Accepteer de autonomie van je kind.

2.   Toon empathie en begrip

Een empathische en open houding van jouw kant zorgt ervoor dat je kind zich gehoord en begrepen voelt. Van belang is dat je vertrouwen hebt in je kind, zijn capaciteiten en inzet én dat duidelijk laat merken en benoemt. Dat werkt als een selffulfilling prophecy (voorspelling waarvan de bekendmaking het effect heeft dat de voorspelling waarheid wordt): ook je kind raakt overtuigd van zijn capaciteiten, kwaliteiten en inzet. Die overtuiging is een belangrijke voorwaarde voor gedragsverandering. Je kind verandert namelijk alleen als hij gelooft dat hij in staat is om te veranderen. Daarvoor is bevestiging belangrijk.

3.   Omgaan met weerstand

Bij motiveren is het van invloed om mee te bewegen om je kind te helpen weerstand te overwinnen en stappen te zetten in de richting van verandering. Het werkt averechts als je in discussie gaat of je kind probeert te overtuigen. Je helpt je kind niet door als tegenstanders tegenover elkaar te gaan staan maar wel door samenwerking. Samenwerken houdt in dat je naar hetzelfde doel toewerkt. Een belangrijke vaardigheid hierbij is dat je in staat bent om je eigen reactie om kennis te delen of advies te geven kunt opschorten.

4.   Open vragen stellen

Een open vraag is een vraag die je kind uitlokt een uitgebreid antwoord te geven. Gesloten vragen zijn vragen die beantwoord kunnen worden met één woord. Gesloten vragen sturen vaak in de richting van je eigen denkbeelden. Het effect van open vragen is dat je kind zichzelf gaat onderzoeken en hierover gaat vertellen. Hierdoor kun je beter aansluiten bij de motieven en waarden van je kind.

5.   Samenvatten

Door regelmatig in het gesprek samen te vatten controleer je of je elkaar nog steeds goed begrijpt.

6.   Laat je kind eigen keuzes maken

Een sterk sturende rol maakt je kind passief, of zorgt ervoor dat hij zich gaat verzetten. Een volgende rol gaat er van uit dat je kind alles zelf kan. Dit kan hem enigszins stuurloos maken. In de praktijk blijkt dat personen eerder handelen en meer accepteren wanneer zij zelf iets willen. Hoe meer je kind zijn eigen keuzes zal maken, des te groter de loyaliteit aan deze keuze zal zijn. Stem je begeleiding af op de behoeften van je kind maar neem binnen die kaders wel de leiding om je kind te motiveren. Heb je hierbij hulp nodig, dan weet je me te vinden. 

 HELP JE MIJ DIT ARTIKEL TE DELEN? DANK JE WEL!

 Interessant artikel?

Vul je emailadres hieronder in, dan stuur ik je mijn blogupdates met advies direct toe.